طراحی تابلو برق

ارائه کلیه خدمات طراحی شامل : طراحی نقشه های تابلو برق در انواع مختلف فشار ضعیف و فشار متوسط، ارائه وایرینگ لیست،پارت لیست،چیدمان داخلی،پانچینگ، نقشه های تک خطی و چند خطی ، فاینال دیتا بوک و کلیه مدارک مورد نیاز تابلو برق

با بهینه ترین حالت ممکن برای کارفرمای محترم.

شماره تماس ویژه: 9690706 0935

ایمیل: digiamoozesh@gmail.com

کانال تلگرام: Telegram.me/digiamoozesh