بازرسی تابلو برق

اولین قدم پس از سفارش گذاری، تامین و اجرای سیستم های الکتریکال، تایید صحت عملکرد و تضمین کیفیت مجموعه می باشد که به دلیل تخصصی بودن این امر، بسیاری از مشتریان گرانقدر قادر به  تایید کیفی و عملیاتی سیستم های الکتریکال نمی باشند.گروه مهندسی دیجی آموزش با تکیه بر دانش متخصصین خود، این امر را مهیا و اجرایی نموده است.لذا با توجه به طیف گسترده تابلو های برق، با افتخار آمادگی لازم در ارائه خدمات بازرسی تابلو برق در اقصی نقاط کشور مهیا می باشد.