دوره های تخصصی

دوره تابلو برق

دوره تابلو برق

5 دوره در قالب یک دورهتابلو MV & LV

  • List item
تدوین و ارتقاء طرح  تجاری کسب و کار صنعت ساخت انواع تابلو برق

تدوین و ارتقاء طرح تجاری کسب و کار صنعت ساخت انواع تابلو برق

برای اولین بار در کشورتابلو MV & LV

  • List item